keutamaan menghafal al-qur'an

Keutamaan Menghafal Al-Qur’an yang Wajib Anda Ketahui

Keutamaan menghafal al-qur’an merupakan suatu hadiah yang diberikan kepada orang-orang tertentu, yang mana orang tersebut sudah selesai menghafalkan alqur’an dengan baik dan benar.

Al-Qur’an merupakan pedoman yang sangat penting bagi umat islam. Bahkan banyak umat islam yang mampu menghafalkan Al-qur’an mulai dari orang dewasa hingga dari kalangan anak kecil.

Salah satu bukti anak-anak yang hebat adalah anak yang mengikuti acara Hafidz Qur’an yang salah satu program televisi swasta. Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk dirinya dan juga orang tuanya.

Menghafal Al-Qur’an juga tidak hanya mendapatkan prestasi tersendiri, melainkan orang yang mampu menghafalkan al-qur’an akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Alloh swt.

Keutamaan menghafal al-qur’an tentunya bisa menjadi motivasi bagi setiap umat islam untuk saling berlomba-lomba untuk mempelajari dan menghafalkan Al-qur’an.

Baca juga : cara menghafal al-qur’an

Berikut adalah beberapa keutamaan menghafal Al-qur’an diantaranya :

1. Hati Tidak Akan Merasa Kosong

keutamaan menghafal alqur'an
from : Hijaz.ID

Dalam suatu hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu:
“Orang yang tidak mempunyai hafalan Al Quran sedikitpun adalah ibaratkan seperti rumah kumuh yang mau runtuh”. (Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas (2914), ia berkata hadits ini hasan sahih).

2. Memperoleh penghormatan dari Rasulullah SAW

Dari Abi Hurairah Radiyallahu ‘anhu. ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang.

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam mengecek kemampuan membaca dan hafalan Al Qur’an mereka: setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qur’an-nya.

Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam :”Berapa banyak Al Quran yang telah engkau hafal, hai Fulan?” ia menjawab: aku telah menghafal surah ini dan surah ini, serta surah Al-Baqarah.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam kembali bertanya: “Apakah engkau hafal surah Al-Baqarah?” Ia menjawab: Betul. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:”Pergilah, dan engkau menjadi ketua rombongan itu!”.

Ada yang mengatakan dari suatu kalangan terhoramat yaitu : Demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surah Al-Baqarah semata karena takut aku tidak dapat menjalankan isinya.

Mendengar komentar itu, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: “Pelajarilah Al Qur’an dan bacalah, karena perumpamaan orang mempelajari Al Quran dan membacanya, adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik, wanginya menyebar ke mana-mana.

Ketika  ada orang yang mempelajari Al-qur’an kemudian dia tidur dan dalam dirinya terdapat hafalan Al Qur’an- adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik” (Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi)

3. Penghafal Al Qur’an akan memakai mahkota kehormatan.

Dari Abi Hurairah Radiyallahu ‘anhu. bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: :”Penghafal Al Qur’an akan datang pada hari kiamat, kemudian Al Qur’an akan berkata:

Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia, kemudian orang itu dipakaikan mahkota kehormatan (karomah), Al Qur’an kembali meminta: Wahai Tuhanku tambahkanlah, maka orang itu dipakaikan jubah karamah.

Kemudian Al Qur’an meminta lagi: Wahai Tuhanku ridhailah dia, maka Allah meridhainya. Alloh pun memerintah orang tersebut untuk: “bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga), dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan” (Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi.

4. Kebahagiaan Bagi Kedua Orang Tua

keutamaan menghafal al-qur'an bagi orang tua
From ; Twipu

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda yang telah di dengar oleh Buraidah Al Aslami Radiyallahu ‘anhu, yaitu :

“Ketika hari kiamat tiba nanti, Al Qur’an akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya.

Al Qur’an akan berwujud seperti seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya: “Apakah anda mengenalku?”.  Seorang penghafal Al-qur’an pun menjawab; “ Maaf saya tidak mengenal kamu.” Al Qur’an berkata; “saya adalah kawanmu, Al Qur’an yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari.

Sesungguhnya setiap pedagang akan memperoleh keuntungan di belakang dagangannya dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan.

Maka penghafal Al Qur’an tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan ditangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat di bayar oleh penghuni dunia keseluruhannya.

Kemudian kedua orang tua itu bertanya: “kenapa kami di beri dengan pakaian begini?”. Kemudian Al-qur’an yang menjelma tadi menjawab, “kerana anakmu hafal Al Qur’an.

“Penghafal Al-qur’an pun di perintah oleh alloh untuk, “bacalah dan naiklah ketingkat-tingkat syurga dan kamar-kamarnya.” Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan (tartil). (diriwayatkan oleh Ahmd dalam Musnadnya (21872) dan Ad Darimi dalam Sunannya (3257).)

Didalam hadits rosulullah bersabda bahwa: “Barang siapa yang membaca Al Qur’an, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka diakhirat akan dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat, cahayanya seperti cahaya matahari, kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah/ pakaian (kemuliaan), yang tidak pernah didapatkan di dunia.

Kedua orang tersebut bertanya: mengapa kami dipakaikan jubah ini: dijawab: “Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al Qur’an” (Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menilainya sahih berdasarkan syarat Muslim (1/568), dan disetujui oleh Adz Dzahabi)

5. Mendapatkan Tempat Tinggi di Surga

Sabda rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
“Dari Sisyah Radhiyallahu ‘anhu ia berkata, bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda; jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al Qur’an. Maka tingkatan surga yang di masuki oleh penghafal Al Qur’an adalah tingkatan yang paling atas, dimana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu.

6. Tergolong Menjadi Keluarganya Alloh ‘Azza Wa Jalla

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
“Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu Ia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia.” Kemudian Anas berkata lagi, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bertanya: “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah.

Baginda Rosulullah menjawab: “Ia itu ahli Qur’an (orang yang membaca atau menghafal Al- Qur’an dan mengamalkan isinya). Mereka adalah tergolong menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.

7. Tergolong Menjadi Orang yang Arif di Surga Allah ‘Azza wa Jalla.

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam “Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu Bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda; “Para pembaca Al Qur’an itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni surga,”

8. Memperoleh Penghormatan dari Manusia

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam “Dari Abu Musa Al Asya’ari Radhiyallahu ‘anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: “Yang termasuk perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati Orang Tua yang islam, menghormati orang yang menghafal Al-Qur’an yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Qur’an tidak di amalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil.”

9. Hatinya Terbebas dari Siksa Allah SWT

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam
” Diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu Dari Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam Baginda bersabda: ” bacalah Al Qur’an kerana Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al Qur’an. Sesungguhanya Al Qur’an ini adalah hidangan Allah, siapa yang memasukkunya ia akan aman. Oleh karena itu Barang siapa yang mencintai Al Qur’an maka hendaklah ia bergembira.”

10. Penghafal Al-Qur’an laki-laki lebih Berhak Benjadi Imam Dalam Sholat

Keutamaan menghafal Al-qur'an bagi laki-laki
from : Dictio community

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam :
“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu Dari Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam beliau bersabda; “yang menjadi imam dalam solat suatu kaum hendaknya yang paling pandai membaca (hafalan) Al Qur’an.”

11. Disayangi oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
“Dari Jabir Bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu Bahawa Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam menyatukan dua orang dari orang-orang yang gugur dalam perang uhud dalam satu liang lahad. Kemudian nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam bertanya, “dari mereka berdua siapakah paling banyak hafal Al Qur’an?” apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahad.”

12. Dapat Memberi Syafa’at Kepada Keluarga

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
“Dari Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu: “Barangsiapamembaca Al Qur’an dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka semuanya telah di tetapkan untuk masuk neraka.”

13. Merupakan Bekal-Bekal yang Terbaik

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam:
“Dari Jabir bin Nufair, katanya Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda; “Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal dari-Nya yaitu Al Qur’an.

Baca juga : Hukum tajwid

Demikian beberapa keutamaan menghafal al-qur’an diatas  semoga bermanfaat dapat menjadi motivasi dan menambah semangat hafalan untuk kalian. Terimakasih.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: